Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design (1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

12.09.2014 13:08

Výstava Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design (1870-1970)

12. 9. – 6. 11. 2014

Vernisáž a křest stejnojmenné publikace 11. 9. 2014 v 18 hodin 

Autorky výstavy: Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková

Umělecký průmysl, užité umění a design zaznamenaly v průběhu let 1870-1970 výraznou proměnu nejen v rovině formálního stylu, ale i v rovině společenských priorit. Pro umělecký průmysl konce 19. století je charakteristický vyšívaný dekorativní vějíř, pro užité umění modernismu efektivně uspořádaná kuchyně, pro poválečný design funkční televize. Vybrané historické předměty budou doplněny o autentický dobový komentář teoretiků a kritiků oboru (Eitelberger, Hostinský, Šalda, Tyršová, Vaněk, Loos, Markalous, Teige, Brouk, Kotík, Šindelář, Lamarová, a mnozí další). K výstavě vyjde obsáhlá antologie textů.

 

Autor fotografií: Ondřej Přibyl

DOPROVODNÝ PROGRAM:

2. 10. 15 h – Jitka Šosová / Lektorská prohlídka pro seniory s dětmi

4. 10. 14 h – Mariana Dufková / Lektorská prohlídka a výtvarná dílna pro děti

9. 10. 17 h – Komentovaná prohlídka s autorkami výstavy

 PODROBNOSTI O DOPROVODNÉM PROGRAMU:

 


Věci a jejich paměť

Komentovaná prohlídka a diskuse pro seniory s dětmi

Čtvrtek 2. 10. 2014, 15 – 16.30

Galerie UM, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1

Lektorka: Jitka Šosová

 

Zajímáte se o věci kolem sebe? Zajímá vás průmyslové výtvarnictví? Chtěli byste se se svými vnoučaty podělit o své vzpomínky na předměty, které se staly ikonami českého designu? Program k výstavě Věci a slova pro prarodiče s dětmi kombinuje tvůrčí přístup uměleckého workshopu s možnostmi, které nabízí reminiscence – tematicky zaměřené vzpomínání. Výstava zkoumající předměty denní potřeby k oběma postupům poskytuje vynikající příležitost. Mnohé z nich nepochybně figurují v prarodičovských vzpomínkách a budou také zajímavým námětem pro dětské umělecké uchopení. Součástí programu je také odborný výklad o vystavených objektech. Přijďte si popovídat o věcech kolem nás!

 

Komentovaná prohlídka a diskuse pro seniory s dětmi se koná v rámci výstavy Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970 (12. 9. – 6. 11. 2014), https://www.umprum.cz/umprum/veci-a-slova-1412/

 

 

Jak zkrášlit svůj interiér či vybavit domácnost?

Výtvarná dílna pro děti s rodiči od 7 do 12 let

Sobota 4. 10. 2014, 14 – 16.30, Galerie UM, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Náměstí Jana Palacha 80, Praha 1

Lektorka: Mariana Dufková

Už jste někdy zařizovali pokoj či jinou místnost? Jaké předměty byste použili a které naopak pominuli? A znáte vybavení domácností z dřívějších dob? Pokud ne, přijďte navštívit výtvarnou dílnu na UMPRUM, pořádanou při výstavě Věci a slova v sobotu 4. října od 14. hodiny. Seznámíme se tu nejen s různě starými předměty a jejich fungováním, ale i se pokusíme těmito věcmi naplnit vlastnoručně vyrobený interiér.  

P. S. Každé z dětí nechť s sebou ráčí vzít jednu krabici od bot. 

 

Dílna a komentovaná prohlídka se koná v rámci výstavy Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970 (12. 9. – 6. 11. 2014), https://www.umprum.cz/umprum/veci-a-slova-1412/

 

Kontakt

Prof.ak.soch. Václav Šerák Praha /Prague, CZ stepan.serak(at)seznam.cz