Výstava Oheň Hlína Led / Exhibition Fire Clay Ice

Oheň Hlína Led / Fire Clay Ice

Vernisáž Oheň Hlína Led / Opening Fire Clay Ice

Kontakt

Prof.ak.soch. Václav Šerák Praha /Prague, CZ stepan.serak(at)seznam.cz