European Cultural Lifestyle in Ceramics - from Baroque until Today, Porzellanikon, Selb, DE

06.07.2015 13:42


Evropský životní styl v keramice. Od baroka do současnosti.

Patnáct evropských kulturních institucí včetně Uměleckoprůmyslového musea v Praze se účastní projektu v rámci evropského grantového programu Kreativní Evropa „Keramika a její dimenze" (Ceramics and its dimensions), který se zabývá kulturní historií keramiky a jejím tvůrčím, technickým, ekonomickým i sociálním zázemím. Zásadní součástí tohoto projektu je výstava „Evropský životní styl v keramice. Od baroka do současnosti", jejíž hlavním organizátorem je Mezinárodní muzeum keramiky v italské Faenze. Zkoumá historické využití keramiky a umělecko-historický kontext životního stylu spojeného s keramikou. Dává šanci lépe pochopit její současnou situaci, neboť se mimo jiné týká také běžné produkce i možností využití keramiky v dalších oborech, včetně umění a designu. Výstava má didaktické pojetí, zaměřuje se na nový přístup k muzejním sbírkám za pomoci vyprávění příběhu keramiky „uvnitř" historie společnosti. Z tohoto důvodu keramiku prezentuje společně s dobovými fotografickými záznamy. Prostřednictvím zhruba dvou stovek keramických děl z devíti evropských muzeí, vycházejících z různých prostředí (tj. historických a společenských trendů), nabízí pohled do evropského životního stylu od 17. století až po současnost. Uměleckoprůmyslové museum se na výstavě prezentuje obdobím 19. – 21. století, výjimečnými předměty z produkce porcelánky v Horním Slavkově, unikátními díly českého kubismu a tvorbou autorů Václava Šeráka, Bořka Šípka, Jana ČapkaRomana Šediny.


Kontakt

Prof.ak.soch. Václav Šerák Praha /Prague, CZ stepan.serak(at)seznam.cz