2015 5. keramická plastika Kadaň /5th Kadaň Ceramic Sculpture Biennale, CZE

18.05.2016 17:45

Výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků a jejich přátel

5. keramická plastika Kadaň

Františkánský klášter

Městské muzeum 

Kadaň

5.6. - 31.7.2016

Vernisáž výstavy 4. června 2016 ve 14.00 hod.

Výstava otevřena v běžné návštěvní době.

 

Kurátor výstavy František Vlček, mob. 603 206 179

 

Výstava se koná pod záštitou starosty města PaedDr. Jiřího Kulhánka a ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Heleny Koenigsmarkové.

Ondřej Batoušek  / David Cajthaml / Edita Devínská / Marek Dias / Pavel Drda / Irena Hirai / Helena Hlušičková / Blanka Hovorková Maříková / Ivo Chovanec / Pavel Jarkovský / Song  Mi Kim / Martin Kos /Daniela Kosová / Ludmila Kovaříková Jana Krejzová / Lada Křesadlová Krupková / Jiří Laštovička / MADE IN CHYNE  / Zdeněk Manina  / Markéta Nováková a Mira Podmanická  / Miroslav Oliva / Iva Ouhrabková /Eva Pelechová / Naděžda Potůčková / Šárka Radová / Pavel Rajdl / Eva Roučka Marie Rychlíková / Helena Samohelová / Emil Sláma / Valerie Stehlíková / Václav Šerák / Lubomír Šilar / Jindra Viková / František Vlček 

a hosté: Keramické studio Kohoutov / Bratislavský projekt NA STOLE

The 5th Kadaň Ceramic Sculpture Biennale 
The Municipal Museum in Kadaň, Franciscan Monastery, Czech Republic
7 June – 31 July, 2016 
www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicka-plastika-kadan/kadan-2016
 
The Municipal Museum in Kadaň has prepared the 5th Kadaň Ceramic Sculpture Biennale in the museum’s spaces within the Franciscan Monastery of the Fourteen Holy Helpers, under the curatorial guidance of the sculptor and ceramist František Vlček. In the monastery’s unique historic interiors, visitors will see the art of nearly forty sculptors working with ceramic materials and porcelain, and the art of porcelain designers. The Biennale will mainly host members of the Czech Ceramic Arts Association and a number of guests. This year, artists associated with the activities of the Ceramic Studio of Jarmila Tyrnerová in Kohoutov have been invited to jointly present their creative output there. Among other guests are Markéta Nováková and Mira Podmanická, who organized the Na stole (On the Table) project held in Bratislava, Slovakia, that showcases the creativity of young Czech and Slovak designers. The exhibition is held under the patronage of Jiří Kulhánek, Mayor of Kadaň, and Helena Koenigsmarková, Director of the Museum of Decorative Arts in Prague (UPM). Dita Hálova (UPM( and František Vlček will curate the event.
The 5th Kadaň Ceramic Sculpture Biennale 
The Municipal Museum in Kadaň, Franciscan Monastery, Czech Republic
7 June – 31 July, 2016 
www.artceramics.cz/spolkove-akce/keramicka-plastika-kadan/kadan-2016
 
The Municipal Museum in Kadaň has prepared the 5th Kadaň Ceramic Sculpture Biennale in the museum’s spaces within the Franciscan Monastery of the Fourteen Holy Helpers, under the curatorial guidance of the sculptor and ceramist František Vlček. In the monastery’s unique historic interiors, visitors will see the art of nearly forty sculptors working with ceramic materials and porcelain, and the art of porcelain designers. The Biennale will mainly host members of the Czech Ceramic Arts Association and a number of guests. This year, artists associated with the activities of the Ceramic Studio of Jarmila Tyrnerová in Kohoutov have been invited to jointly present their creative output there. Among other guests are Markéta Nováková and Mira Podmanická, who organized the Na stole (On the Table) project held in Bratislava, Slovakia, that showcases the creativity of young Czech and Slovak designers. The exhibition is held under the patronage of Jiří Kulhánek, Mayor of Kadaň, and Helena Koenigsmarková, Director of the Museum of Decorative Arts in Prague (UPM). Dita Hálova (UPM) and František Vlček will curate the event.
 

Městské muzeum v Kadani ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců keramikůve svých

prostorách Františkánského kláštera čtrnácti svatých pomocníků již popáté

připravilo bienále Keramická plastika Kadaň pod kurátorským vedením zakladatele,

sochaře a keramika Františka Vlčka. V unikátních historických prostorách se diváci

seznámí s tvorbou téměř čtyřiceti keramiků, designérů porcelánu a sochařů pracující

s keramickými hmotami a porcelánem. Převážně se jedná o členy Sdružení

výtvarných umělců keramiků, vystavovat bude ale i několik hostů. Letos byli pozváni

ke společné prezentaci výtvarníci spojení s aktivitami Keramického studia Jarmily

Tyrnerové ve východočeském Kohoutově. Dále bude k vidění projekt z Bratislavy,

představující výběr tvorby mladých českých a slovenských designérů sestavený

Markétou Novákovou a Mirou Podmanickou, nazvaný NA STOLE . Již tradičně

se diváci setkají s výběrem ze sochařské tvorby nejvýznamnějších českých autorů,

jak se stalo zvykem na předchozích čtyřech bienále. Od realistických nebo expresivně

pojatých plastik, figurativních či strukturálních, až po abstraktní kompozice a reliéfy

v celé šířce a mnohosti tohoto v Čechách tradičního a oblíbeného oboru sochařství.

V současné evropské „keramice” rezonuje téma nádoba. A to jak v návratu

k řemeslné tradici a hrnčířským technikám, tak v podobě nejprogresivnějších tendencí

současného evropského designu. Vždyť jedno z nejvýznamnějších evropských muzeí

Keramikmuseum Westerwald v německém HöhrGrenzhausenu zvolilo pro osmý

ročník mezinárodní ceny Förderpreis Keramik der Nassauischen Sparkasse téma

nazvané Gefäss / Vessel / Nádoba. Kurátoři výstavy na toto téma reagovali záměrně.

Jednak se stále větší procento mladých členů sdružení zabývá designem porcelánu

a naznačuje tím v Čechách všeobecný odklon vysokoškolských oborů keramiky

od různorodých výtvarných přístupů právě směrem k designu porcelánu. Členská

základna se obměňuje a tím se proměňuje i tvář sdružení a následně prezentovaných

artefaktů. Tuto proměnu je třeba reflektovat. Různorodé prostory kláštera tuto

mezioborovou a mezigenerační konfrontaci umožňují umístěním děl do jednotlivých

kontemplativních prostor. Naznačují tak společný konsenzus, nikoliv vyhrocené

názorové rozdíly, které jsou často uměle prezentovány publiku. Setkávají se zde

projekty mezinárodního rozměru – již zmíněný projekt Na Stole, který potvrzuje šíři

a kvalitu nastupující československé generace designérů, členů i nečlenů sdružení.

Stejně, jako se prezentují výrazné české počiny, a to jak práce vybraných členů

sdružení, tak díla přivezená tentokrát z Keramického studia Jarmily Tyrnerové v

Kohoutově. Kohoutovské studio nebylo vybráno náhodou. Již více než 20 let se zde

pořádají kurzy keramiky pro veřejnost i odborníky a odehrávají se rozsáhlé kulturní

aktivity za přítomnosti výtvarných pedagogů a výtvarníků, kteří se pod vedením

zkušených sochařů, keramiků a řemeslníků seznamují s dalším médiem pro svoji

tvorbu. Výsledky práce nepostrádají vysoké výtvarné kvality. Někteří výtvarníci se

věnují práci s keramickou hmotou i nadále, dokonce se někdy stává jejich hlavním

vyjadřovacím médiem.

Členská výstava Sdružení výtvarných umělců keramiků se neuzavírá výtvarnému dění

na domácí scéně, ale reflektuje i zahraniční tendence. Vždyť má množství

vystavujících autorů svoji neoddiskutovatelnou pozici jak v současném českém

umění, tak v mezinárodním kontextu. Anebo si ji právě úspěšně budují.

Dita Hálov, UPM Praha

Kontakt

Prof.ak.soch. Václav Šerák Praha /Prague, CZ stepan.serak(at)seznam.cz