Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Moravská galerie , Brno

14.05.2015 13:14

Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970

Uměleckoprůmyslové museum

Moravská galerie 

Brno

14.5.-27.9.2015

Do výstavy bylo zařazeno také dílo čestného člena našeho sdružení prof. Václava Šeráka.

Výstava sleduje dynamický vývoj uměleckého průmyslu, užitého umění a designu v letech 1870-1970. Prostřednictvím ikonických muzejních artefaktů stejně jako obyčejných užitkových předmětů reflektuje nejen rychle se střídající módy a formální styly, ale rovněž proměny společnosti a životního stylu. Pro umělecký průmysl konce 19. století je charakteristický vyšívaný dekorativní vějíř, kniha s koženou ražbou a intarzovaná skříň, pro užité umění modernismu efektivně uspořádaná kuchyně a jednoduchý typový nábytek, pro poválečný design televize nebo tranzistorové rádio.

Kontakt

Prof.ak.soch. Václav Šerák Praha /Prague, CZ stepan.serak(at)seznam.cz