European Cultural Lifestyle in Ceramics - from Baroque until Today, Museum of Applied Art, Belgrade

19.05.2015 13:27

Organizer: International Museum of Ceramics, Faenza (Italy)


Participants: Museum of Applied Art,Belgrade (Serbia), Porzellanikon – State Museum of Porcelain, Selb (Germany), National Museum of Ceramics, Valencia (Spain), National Museum, Ljubljana (Slovenia), Estonian Museum of Ceramics and Porcelain (Estonia), Museum of Decorative Arts, Prague (Czech Republic), Porcelain Museum, Riga (Latvia), Pottery Museum and Art Gallery, Stoke-on-Trent (United Kingdom)


Module 2 Team, Belgrade:

Module 1 Leader: Ljiljana Miletic Abramovic, MAA acting director

Coordinating Curator: Jelena Popović, MAA

Curated by: Biljana Crvenkovic, MAA; Bojana Popovic, MAA; Biljana Vukotic, MAA

Evropský životní styl v keramice. Od baroka do současnosti.

Patnáct evropských kulturních institucí včetně Uměleckoprůmyslového musea v Praze se účastní projektu v rámci evropského grantového programu Kreativní Evropa „Keramika a její dimenze" (Ceramics and its dimensions), který se zabývá kulturní historií keramiky a jejím tvůrčím, technickým, ekonomickým i sociálním zázemím. Zásadní součástí tohoto projektu je výstava „Evropský životní styl v keramice. Od baroka do současnosti", jejíž hlavním organizátorem je Mezinárodní muzeum keramiky v italské Faenze. Zkoumá historické využití keramiky a umělecko-historický kontext životního stylu spojeného s keramikou. Dává šanci lépe pochopit její současnou situaci, neboť se mimo jiné týká také běžné produkce i možností využití keramiky v dalších oborech, včetně umění a designu. Výstava má didaktické pojetí, zaměřuje se na nový přístup k muzejním sbírkám za pomoci vyprávění příběhu keramiky „uvnitř" historie společnosti. Z tohoto důvodu keramiku prezentuje společně s dobovými fotografickými záznamy. Prostřednictvím zhruba dvou stovek keramických děl z devíti evropských muzeí, vycházejících z různých prostředí (tj. historických a společenských trendů), nabízí pohled do evropského životního stylu od 17. století až po současnost. Uměleckoprůmyslové museum se na výstavě prezentuje obdobím 19. – 21. století, výjimečnými předměty z produkce porcelánky v Horním Slavkově, unikátními díly českého kubismu a tvorbou autorů Václava Šeráka, Bořka Šípka, Jana ČapkaRomana Šediny.

Kontakt

Prof.ak.soch. Václav Šerák Praha /Prague, CZ stepan.serak(at)seznam.cz